Deelnemende bedrijven


Het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg is gevormd rond een tiental akkerbouwers en veehouders die een systeem van rijenbemesting op willen zetten dat ook onder Zuid-Limburgse omstandigheden voldoet. Door het combineren van conventionele techniek met de meest nauwkeurige positiebepaling in de vorm van RTK-GPS wordt een systeem ontwikkeld dat bruikbaar is in de praktijk. De verwachting is dat op deze manier de aangevoerde mineralen beter benut kunnen worden en dat het risico op uit- en afspoeling van met name nitraat verder verkleind wordt.

Gezien het belang van techniek in dit praktijknetwerk is ook de landbouwmechanisatie vertegenwoordigd.

Hieronder worden de deelnemers kort voorgesteld.

Initiatiefnemers

Mts. Huls
Mts. van Hoven-Beusmans
Mts. Hartmann-Marx
VOF de Puthof
Mts. Thijssens
Mts. Conjarts-Eussen
Agrimaas
VOF Hoedemakers
Snijders BV

Overige betrokkenen

Proefboerderij Wijnandsrade
R. Jacobs
AgriConnection
WUR-PPO
DLV Plant

Financiering

Ministerie van EL&I
WML