VOF De Puthof


Bedrijf

In Reijmerstok beheert de familie Lacroix VOF De Puthof. In een oude carréhoeve bevinden zich een bedrijfswoning, inpandige en aangebouwde werktuigloodsen, 7 vakantieappartementen en horecafaciliteiten. het buitenterrein is in gebruik voor kamperen bij de boer en er is voldoene ruimte voor ontsluiting van de bedrijfsruimten. In 2011 is buiten het dorp een loods gebouwd voor de opslag van aardappelen en het stallen van machines. 

Van de ruim 95 ha akkerbouwland is iets meer dan de helft gelegen in grondwaterbeschermingsgebied. Hierop worden aarappelen, suikerbieten, wintertarwe en korrelmais geteeld. VOF de Puthof is een van de brouwgersttelers van Gulpener bierbrouwerij. Daarnaast is er een samenwerking met scharrelkippenfarm Vrij en Blij in Reijmerstok.

Projectdeelname

Ben Lacroix geeft aan dat zij altijd op zoek zijn om het bedrijf te optimaliseren. Hij verwacht in de toekomst problemen met de mineralenvoorziening vanwege de steeds strenger wordende mestwetgeving. "Het is aan ons de taak om te kijken of we de meststoffen beter kunnen benutten en naar buiten uit te dragen dat hier vanuit de sector series mee omgegaan wordt."

Hoewel Ben zijn twijfels heeft of er met rijenbemesting in de aardappelteelt veel voordelen te halen zijn, hoopt hij dat er uit dit project resultaten naar voren komen waar wel iets uit te halen is. "Bij de pakken neerzitten helpt ons helemaal niet vooruit", aldus Ben.