Mts. Huls


Bedrijf

BedrijfHulsOp een eeuwenoude hoeve; Hoeve Libeek, wordt door Maatschap Huls een modern agrarisch bedrijf geëxploiteerd. Op 56 hectare akkerbouwgrond worden  consumptieaardappelen, suikerbieten, brouwgerst, wintergerst en wintertarwe geteeld. De brouwgerst wordt geteeld voor de Gulpener Bierbrouwerij. In 2011 is Mts. Huls uitgeroepen tot de beste Brouwgerstteler Gulpener.

Het totale grondoppervlak ligt in grondwaterbeschermingsgebied en Mts. Huls is dan ook al jaren deelnemer aan het project Duurzaam schoon grondwater. Er wordt geboerd met oog voor de omgeving en het milieu en aan de structuur en kwaliteit van de bodem worden geen concessies gedaan. Het streven is om de mineralen die ingezet kunnen worden zo optimaal mogelijk in te zetten met een maximaal economisch rendement.  

 

logo2HoeveLibeek

Projectdeelname

Sinds de deelname aan het project ‘Akkerbouw op weg naar 2000’ tussen 1992 en 1998, zijn op het bedrijf van de familie Huls grote besparingen gerealiseerd op het gebruik van kunstmest. Motivatie hiervoor was deels duurzaamheid in het kader ‘Milieuzorg Akkerbouw’ en het verbeteren van het financieel rendement door middel van kostenbesparing. Intensief onderzoek naar stikstofvoorraden sinds 1997 heeft geleid tot het volledig terugdringen van het stikstof overschot op de gronden van de Maatschap. De consequentie van de besparingen in het verleden is het ontbreken van een buffer, die in combinatie met de huidige bemestingsnormen leidt tot opbrengstderving vandaag. Maatschap Huls tracht met de toepassing van rijbemesting deze verliezen te reduceren.