Mts. Hartmann-Marx


Bedrijf

Mts. Hartmann-Marx is een akkerbouw- en loonwerkbedrijf. In en om Maastricht teelt de maatschap korrelmais, luzerne, haver, wintergerst, zomergerst, zomergerst en aardappelen op een oppervlakte van 170 ha. Een deel van de percelen is onder hamsterbeheer ter bescherming van de korenwolf. De loonwerktak houdt zich bezig met maaien en inkuilen van gras, zaaien, poten en oogsten van graan, aardappels en korrelmais. Ook mestdistributie en het leveren en verspreiden van compost behoort tot de activiteiten.

Projectdeelname

Ca. 85% van het bedrijfsoppervlak ligt binnen grondwaterbeschermingsgebied. Mts. Hartmann-Marx is dan ook al jaren deelnemer aan het project Duurzaam Schoon Grondwater. Met een strenger wordende mestwetgeving wordt het steeds belangrijker de beschikbare mineralen zo optimaal mogelijk toe te dienen, dus zo dicht mogelijk bij de plek waar ze opgenomen worden.

Henny Hartmann hoopt dat het project kennis en inzicht oplevert voor het maiximaal kunnen benutten van mineralen uit mest.