Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid Limburg


In het voorjaar van 2012 is het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg van start gegaan. Dit Praktijknetwerk bestaat uit een groep agrariërs en loonwerkers die een systeem van rijenbemesting op willen zetten dat ook onder Zuid-Limburgse omstandigheden voldoet.

In de agrarische sector wordt al geruime tijd gewerkt aan het verminderen van nitraatuitspoeling. Het toepassen van rijenbemesting is een van de mogelijkheden.

De omstandigheden in Zuid-Limburg zorgen er voor dat ervaringen uit de rest van Nederland niet zomaar te gebruiken zijn in deze regio.

Zo is de grondsoort erg specifiek, lössgronden komen in de rest van Nederland vrijwel niet voor. Een groot deel van de regio bestaat uit grondwaterbeschermingsgebied.

Omdat toepassing van rijenbemesting vraagt om het gebruik van GPS hebben we ook nog eens te maken met hoogteverschillen en een grote invloed van bossen en bomen op de ontvangst van het satellietsignaal. Tel daar ook nog de aanwezigheid de landsgrens met België en Duitsland bij op en het zal duidelijk zijn dat een unieke situatie is ontstaan.

Goede redenen dus om een Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg op te zetten. Het Praktijknetwerk wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling en WML.