Demonstraties en veldexcursies


Een belangrijke activiteit in het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg is geven van demonstraties en veldexcursies. Bij de veldexcursies gaan de deelnemers het veld in om de proeven en demostroken te bekijken en om ervaring op te doen met de verschillende technieken. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden met elkaar besproken en de nodige aanpassingen worden doorgenomen.

Demonstraties zijn bedoeld voor een groot publiek. Hierbij worden verschillende technieken getoond en kan men met eigen ogen zien wat wel en niet werkt. De resultaten die behaald zijn in de proeven worden onder de aandacht gebracht. In de demonstraties wordt ernaar gestreefd om de opgedane kennis te delen.

In de periode 2012-2015 zijn een diverse veldexcursies georganiseerd en enkele grote demonstraties.

Veldexcursies

2012

Juni 2012: veldproeven aardappel en mais 

Juli 2012: Gezamenlijke excursie met waardenetwerk Rijenbemesting

2013

Mei 2013: Veldexcursie studieclub Zuid-Limburg

Juli 2013: Veldexcursie rijenbemesting Mais, in combinatie met project "Van Papier naar Praktijk"

                 Veldexcursie deelnemers Praktijknetwerk

2014

Juli 2014: Veldexcursie Praktijkstroken Korrelmais

                Excursie demoproeven aardappel

Demonstraties en bijeenkomsten

2012

12 September 2012: Proefbedrijf Vredepeel

19 September 2012: Proefboerderij Wijnandsrade

2013

In 2013 is geen demonstratiemiddag georganiseerd. Het Praktijknetwerk Rijenbemesting was wel een van de thema's tijdens de Akkerbouwdag bij Proefboerderij Wijnandsrade op 2 september 2013. Aan de hand van posters is de bezoekers uitleg gegeven over de mogelijkheden van rijenbemesting onder Zuid-Limburgse omstandigheden.

Poster 1

Poster 2

2014

Nieuwjaarsbijeenkomst: Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DLV Plant, LLTB en WUR-PPO was het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg een van de thema's. Voor een publiek van ruim honderd belangstellenden uit de sector is een inleiding gegeven over de doelstelling, opzet en resultaten tot dat moment.

 2015

Demonstratie en slotbijeenkomst: 23 februari 2015 is de slotbijeenkomst van het Praktijknetwerk Rijenbemesting georganiseerd bij Loonbedrijf Hartmann in Maastricht. Daarbij werd ook hun nieuwe Carre striptill bemester gepresenteerd.

Onder grote belangstelling heeft zijn de resultaten van 3 jaar proeven gepresenteerd door Gerard Meuffels, Sjef Crijns heeft de toelichting van de praktijkstroken verzorgd.

Aparte aandacht was er ook voor de mogelijkheden en knelpunten bij het inzetten van RTK-GPS in de algemene landbouwpraktijk.